HomeWebshopInfoContactMijn accountGastenboek

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 
 1. U besteld en maakt het bedrag over, ik verstuur het binnen 24 uur! 
 2. Zo simpel kan het zijn. 
 3. Wij nemen aan dat u 'ter zake kundig' bent. 
 4.  Deze webshop wordt uit het oogpunt van hobby gehouden teneinde de kosten van de Kreidlerdatabase website te bestrijden. 
 5.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod - en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand - tussen partijen. 
 6.  Veel van de aangeboden (tijdgebonden) artikelen zijn eenmalige en/of unieke aanbiedingen, daarom kan geen enkele sprake zijn van garantie, anders dan de leveringsplicht. 
 7.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. 
 8.  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 9.  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. 
 10.  De genoemde prijzen zijn gebaseerd op basis van afhalen bij de aanbieder. 
 11.  Indien het bestelde verzonden moet worden zijn hieraan kosten verbonden voor de verzending en de verpakking. 
 12.  De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. 
 13.  De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
 14. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Webshop niet. 
 15. Na een overeenkomst wordt een kopie van de levering bij uw dossier bewaard. 
 16. De overeenkomst komt op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden tot stand. 
 17.  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
 18. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 19. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. 
 20. Herroepingsrecht: Slechts indien het geleverde in grove wijze afwijkt van het door verkoper geleverde artikel kan sprake zijn van herroeping.

Afdrukken

Home Webshop Info Contact Mijn account Gastenboek

Algemene voorwaarden - Privacybeleid
Webshop software: EasyWebshop.nl